یکشنبه , آگوست 7 2022
خانه / اعتیاد / وسوسه در اعتیاد

وسوسه در اعتیاد

ميل به تجربه اثرات قبلي مصرف مواد وسوسه ناميده مي شود و بطور كلي وسوسه ميل بسيار قوي براي مصرف مجدد مواد است كه فشار زيادي بر فكر فرد مي گذارد.

مشخصات وسوسه به شرح زير است 

1- باعث تاثير بر خلق و تغيير رفتار بيمار مي شود .

2- در حالت خواست مواد تمركز فرد و عملكردش ضعيف مي شود .

3-وسوسه ها گذرا هستند شدت و زمان آن به فرد و موقعيت او وابسته است .

4- به مرور زمان از تعداد و شدت وسوسه ها كاسته مي شود .

مصرف مواد وسوسه

خواست مصرف مجدد در ابتداي مرحله پرهيز به سراغ بيمار مي آيد و خيلي قوي و شديد است 

وسوسه از طريق افراد ، مكان ها ، اشياء ، احساسات و موقعيت هايي كه در گذشته در ارتباط با اعتياد بيمار بوده اند و به طور كل هر چيزي كه يادآور اعتياد باشد برانگيخته مي شود .

اغلب بيماران

در اوايل ترك فكر مي كنند كه داشتن خواست به معني عدم بهبود در آنها است و براين باور هستند كه آنها غير قابل درمان مي باشند و معتقدند همين كه وسوسه به سراغشان مي آيد آن قدر ادامه مي يابد و شديد مي شود تا آنها را تسليم مصرف نمايد و قابل ذكر است كه اين باور نادرست باعث ايجاد افسردگي ، دلسردي و نااميدي از درمان مي شود و موجبات بازگشت به مصرف را فراهم مي آورد .

به دليل اينكه

انتظار بوجود آمدن نیاز به مواد در تمام بيماران امري است طبيعي آمادگي براي مديريت و مهار آن الزامي است .

يك راه خوب

برقراري ارتباط گرم و دو جانبه در روزهاي ابتدايي ترخيص و ترك مي باشد در همان روزهاي اوليه كه بيمار به راحتي از تجربيات مصرف ، ترس ها ، اضطراب ها و مشكلاتش صحبت مي كند مي توانيم با دقت گوش كرده و موارد خطر آفرين براي روزهاي آينده را يادداشت نمائيم .

نكات مهمي وجود دارد درباره ماهيت وسوسه كه شامل 

1. وسوسه در طول مدت بهبودي روي مي دهد و پيامد طبيعي اعتياد است و به طور معمول بارها براي مدت طولاني پس از مصرف اتفاق مي افتد .
2. وسوسه نشانه وجود بيماري اعتياد است و البته مسئول بيماري نيست ولي مي توان به بيمار كمك كرد تا مسئول پاسخگوئي به اين ميل باشد و مهارت هاي او را بالا برد .
3. وسوسه موقتي است هر بار كه بوجود مي آيد اگر بتوان بر آن مسلط شد و آن را شناخت ناپديد مي شود.

4. وسوسه از زمان شروع در طول مدت يك ساعت به شديدترين وضعيت مي رسد و بعد كاهش مي يابد.
5. اراده در برابر وسوسه بي اثر است بهترين راه مقابله و مديريت در برابر آن اين است كه بدون تأمل  و درنگ بيمار را از شرايط بروز وسوسه خارج كنيم وفرصت ارتباط با شبكه حمايتي و دوستان بهبودي را برايش فراهم سازيم.
6.  داشتن غرور كاذب و اعتماد به نفس واهي باعث غفلت و ساده قلمداد كردن وسوسه مي شود كه اثرات ان لغزش و بازگشت مي باشد.
7. هرگاه كه وسوسه باعث لغزش و استفاده از مواد شد، احتمال وقوع و شدت وسوسه ها افزايش  مي يابد و نبايد با اجبار به مصرف اشتباه گرفته شود .

فعاليت اعتيادي با بسياري از افراد ، مكانها ، اشياء و حتي احساسهاي مختلف پيوند خورده و همراه شده است

و در واقع اينها به نوعي تحريك كننده و يادآور بيمار به مصرف و فعاليت اعتيادي مي باشند و از آنجايي كه ميل به مصرف را برمي انگيزانند « برانگيزاننده » نام دارند كه در فرايند مقابله با وسوسه و بهبودي حائز اهميت هستندگذر زمان به تنهايي موجب ناپديد شدن و كمرنگ شدن وسوسه نمي گردد بلكه بايد با يادآورها و تحريك كننده ها وسوسه را تقويت نكنيم و در اين مسير بهترين روش شناسايي برانگيزاننده ها و يادآورها و دور نگه داشتن بيمار از آنها مي باشد در اين صورت وسوسه ضعيف و بي اثر مي شود .

در روزها و هفته هاي آغازين ترك بهتر است

از وجود شكل و نوع دقيق برانگيزاننده ها آگاه شويم و آنها را در حد امكان از زندگي بيمار دور كنيم و روش هاي مقابله با وسوسه را بدانيم و همدلي با بيمار را فراموش نكنيم ، وقتي دوستان و از همه مهمتر خانواده حمايت كننده و همدل باشند بيمار وقتي دچار وسوسه شد با آنها گفتگو می نمايد و از احساس خود هر چند بد گفتگو می كند و به اين ترتيب احساسات خود را به نوعي تخليه می نمايد و از راهكارهاي موثر براي كاهش اضطراب و ترس ناشي از وسوسه استفاده می کند .
وقتي بيمار از وسوسه خود صحبت نمايد ممكن است خانواده دچار نگراني و ترس از مصرف مجدد شوند در اين وضعيت داشتن آرامش ، كنترل و طبيعي شمردن وجود وسوسه و آگاهي از آن به بيمار كمك مي كند تا به آن غلبه نمايد .

هدف ما محو كردن نیاز شدید به مصرف نيست

زيرا اين امكان پذير نيست بلكه تنها با مديريت و كنترل آن ، سعي داريم به بيماران كمك نمائيم . با شنيدن سخنان بيمار و توجه به علائم زمينه ساز وسوسه و توانايي فرد در برابر آن ميزان آگاهي خود را بالا ببريم و به بيمار در شناختن برانگيزاننده ها كمك كنيم و با يادآوري پيامدهاي پاكي و بهبودي توان و انگيزه او را براي مقابله افزايش دهيم .

يادآورها و برانگيزاننده ها كدامند :

1.  مكان ها يا موقعيت هايي كه در آن مواد وجود دارد مانند خيابان خاص ، مهماني يا منزل دوستان ( رفيق بازي ) .
2.  ديدن افراد يا چيزهايي كه با مواد مصرفي ارتباط و پيوند دارد مانند سنجاق قفلي ، فندك ، زرورق و …. يا فروشنده يا دوست مصرف كننده قبلي ( يار بازي ) .
3.  جاها و مكان هايي كه بيمار در حالت نشئگي در آنجا بسر مي برده مثلا در اتاقش( زمين بازي )
4. خلق و خوي منفي : احساس طرد شدگي ، تنهايي ، خشم ، گناه ، ترس و ……
5. خلق و خوي مثبت : غرور كاذب ، شادي زياد ، اعتماد بنفس دروغين.

نکات مهم

6. وضعيت جسمي آسيب پذير : در مراحل آغازين ترك ، سستي ، ضعف ، بيماري ، خستگي ، گرسنگي ، درد ، شخص را تضعيف مي كند و در مقابل وسوسه آسيب پذير مي شود و ميل به مصرف و از بين بردن اين حالات افزايش مي يابد .
7.  خاطرات : براي مثال اهنگ يا شعر به خصوصي كه در زمان نشئگي گوش مي داده . در حال حاضر به عنوان يادآور عمل مي كند و با ايجاد وسوسه در بيمار موجب آسيب پذيري ميگردد .
8.  اوقات و زمانهاي خاص كه تداعي مصرف مي نمايد مانند آخر هفته ها ، بعد از كار روزانه ، تعطيلات كه بهتر است با برنامه ريزي براي آن موجبات وسوسه را بوجود نياوريم .
9.  صداها و بوها .
10.  مشاهده مصرف ديگران يا حتي تصوير مصرف فرد ديگر .
11.  دستيابي به مقدار زيادي پول هم براي بيمار ايجاد نیاز خواهد بود.

بعضي از نیاز ها به مصرف غير قابل پيش بيني و ناگهاني هستند يعني يك يادآور خاص باعث بروز آن نمي شود بلكه زنجيره اي از شرايط آن را بوجود مي آورد اين وسوسه ها از بدترين و سخت ترين ها هستند.

براي مقابله با آنها بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد :

1- شماره تلفن افراد قابل اعتماد و دوستان بهبودي را در دسترس بيمار قرار دهيد .

2- بيمار را به شرکت در جلسات تشویق نمائيد .

3- مهارت نه گفتن به صورت قاطعانه را آموزش دهيد .

4- به ايجاد جسارت و خود باوري در بيمار كمك كنيد و به او كمك كنيد كه احساساتش را بشناسند و از آن به عنوان علامت هشدار دهنده استفاده كند .

5- از رفتن او به موقعيت هاي پر خطر اجتناب كنيد .

6- شرايط پر خطر را در حد امكان از او دور كنيد .

 

 

درباره‌ی Hadi Zand

همچنین ببینید

جوانان و مواد مخدر0

جوانان و مواد مخدر

جوانان و مواد مخدر مسئله ای است که ذهن بسیاری از خانواده ها را درگیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *